Navn		    Anders Rundh Jensen
Adresse		Binderupvej 9, 9240 Nibe
TLF			+45 24 21 91 59
Fødselsdato	5. marts 1979 / 37 år
Civilstatus	    Single


2014-2014 QA Localisation Tester Danish hos Activision Blizzard, Dublin, Irland
 • Teste den danske udgave af spilet Skylanders Trap Team for fejl og rettelser.
2000-2014 Interviewer og trafiktæller for Nordjyllands Trafikselskab, Nordjylland
 • Periodisk arbejde. Opsøge og interviewe kunder, uddele spørgeskemaer i busserne, tælle passagerer i regional-, metro- og natbusserne og observere eventuelle problemer/konflikter for at kunne indberette og bevidne dem.
2007-2011 Kontorassistent hos Lund & Staun A/S, Svenstrup
 • Indskrive kreditor faktura, regninger og rykkere til debitorer. Indskrive tilbud til nye kunder. Administrer hjemmeside, passe telefon, samt andet forfaldende kontor arbejde.
2005-2007 Vikar hos Larsen Vikar, Løgstør
 • Vikar på Vest Wood i Løgstør i både produktionen og terminalen/lager. Arbejdede både på daghold, aftenhold og nathold.
2006-2006 Vikar hos Adecco, Himmerland
 • Installere og opsætte IP telefoni i Danske Bank og BG bank for IBM.
2005-2005 Butiksmedhjælper hos Fakta, Nibe
 • Tage i mod varer, sætte varer på hylderne, gøre rent, ordne flaske automat samt space.
1995-1998 Distribution for Aalborg Stiftstidende og Jyllands Posten, Binderup v/Nibe
 • Uddeling af aviser og reklamer i lokalområder.
1992-1994 Landbrugsmedarbejder, Klitgård v/Nibe
 • Rengøring af stald, kreaturpasning samt forefaldende arbejde.
2013- UCN
 • Financial Controller
2012- Aalborg Handelsskole, UCN, samt SmartLearning
 • Akademiuddannelse i Økonomi og ressourcestyring
2008-2009 Aalborg Handelsskole, samt Lund & Staun A/S
 • Kontorassistent, indenfor økonomi.
2008-2009 Aalborg Studenterkursus
 • Tysk B.
2000-2005 Aalborg Universitet
 • Bachelor i Naturvidenskab.
1999-2000 HHS på Aalborg Handelsskole
 • Hovedfag: ”EU og internationalt økonomisk samarbejde”.
1996-1999 HTX på Aalborg Tekniske Gymnasium
 • Hovedfag: Matematik, Kemi og ”Proces og levnedsmiddel”.
1985-1996 Folkeskolerne i Nibe Kommune
 • Folkeskolens 10. Kl. Afgangseksamen.
2011-2013 Aalborg Handelsskole
 • Navision C5, Access 2007, Excel 2007, Budgetering, Løn & personaleadministration.
2007-2008 Aalborg Handelsskole
 • Regnskabsmedarbejder kursus.
1992- Det Danske Spejderkorps
 • Diverse kurser inden for natur, pionering
Engelsk	brugerniveau
Tysk		kendskabsniveau
Norsk	turistniveau
Svensk	turistniveau
MS Word, MS Excel og Visual Administration: rutineret bruger.
Adobe Acrobat, MS Access, MS PowerPoint: grundlæggende kundskaber.
Grundlæggende kundskaber inden for IT-support, webadministration, programmering i Visual Basic.
1998- Det Danske Spejderkorps, Nibe Spejderne
 • Har i perioden 1998 til 2005 været klanleder for seniorspejdere (16-24-årige). Leder i minigrenen (8-10-årige) fra 2010, samt valgt til bestyrelsen i 2011. Fra 2007 været en af gruppens divisionsrådsmedlemmer og i perioden 2009-2012 ligeledes været en af korpsrådsmedlemerne.
2002-2010 Dragen, Nibe Rollespilsforening
 • I perioden 2002-2005 siddet i bestyrelsen først som menigt medlem, og i perioden 2004-2005 som kasserer. Herefter frem til 2010 som intern revisor.
2002-2006 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF)
 • Aktiv medlem i lokalforeningen i Aalborg, og har i perioden 2003-2005 siddet i bestyrelsen som menigt medlem. Jeg har været med til at arrangere foredrag indenfor naturvidenskab og videnskabshistorie, samt været hjælper ved BioTech Camp (en sommerskole for gymnasieelever med tema om bioteknologi), hvor jeg havde forskellige forfaldende opgaver.
Spiller motionshockey i Nibe, gerne et par gange om ugen.
Er jævnligt ude for at se ishockey.
Spiller ”pen og papir” rollespil og brætspil, når tiden er til det.
Har været spejder siden 1987. Har i den forbindelse været på forskellige kurser samt været deltager og hjælper i forbindelse diverse ture, samt koordineret diverse arrangementer.
Bruger lidt tid på forskellige ”browser spil”, hvor jeg igennem tiden har haft forskellige opgaver, f.eks. leder af en gruppe andre spillere, ”rector” på et universitet, samt administrator af hjemmeside og forum.
Jeg har været ude at rejse en del gange, hvor jeg blandt andet har mødt folk jeg har snakket med over nettet, samt oplevet naturen og historien i de forskellige lande. Dette har blandt andet bragt mig til Canada, Spanien, USA og Ægypten.